Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Miljöplan för VG. R. verksamheter 2017-2020

Teckenspråkstolkad 11 oktober 2016 Regionfullmäktige

8. Mer fokus på giftfri miljö och hushållning med resurser i nya miljöplanen

Regionfullmäktige ställer sig bakom förslag till ny miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020.

En av nyheterna i förslaget är att det blir sex prioriterade områden i Västra Götalandsregionens miljömål för området  Produkter och avfall: byggvaror, förbrukningsartiklar, elektronik, inredning, textil, livsmedel och lekmaterial.  Ett nytt miljömål för klimatpåverkan från livsmedel införs också.

I övrigt finns inriktningen på miljöarbetet kvar sedan föregående miljöprogram, som baseras på fyra prioriterade miljöutmaningar: Låg klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hållbar resursanvändning och Biologisk mångfald. I planens sju målområden finns mätbara mål och åtgärder.

För mer information se https://www.mynewsdesk.com/se/gronbla-samverkan-vgr/pressreleases/hoegre-miljoekrav-i-vaestra-goetalandsregionen-1578062" target="_blank">pressmeddelandet från Grönblå samverkan

Beslut enligt förslag. SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

 11:39

Program
9 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016