Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ovillkorat aktieägartillskott till Västtrafik AB

Teckenspråkstolkad 11 oktober 2016 Regionfullmäktige

5. Aktieägartillskott istället för internlån för Västtrafik

Regionfullmäktige beslöt att bevilja Västtrafik AB ett så kallat ovillkorat aktieägartillskott på 2,3 miljarder kronor.

Västtrafik får idag motsvarande summa fast genom så kallat internlån från Västra Götalandsregionen. Pengarna används till investeringar som tåg, biljettutrustning och resecentrum.

På grund av beslut från Skattemyndigheten gällande avdragsrätt för interna räntekostnader inom kommunkoncerner föreslår regionstyrelsen att Västtrafik istället får pengarna genom ett så kallat aktieägartillskott. Denna lösning för inte med sig någon kostnad för Västra Götalandsregionen eller intäkt för Västtrafik, och påverkar heller inte koncernens likviditet

Beslut enligt förslag.

Program
6 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016