Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-14

Teckenspråkstolkad 11 oktober 2016 Regionfullmäktige

12. Tre motioner

Tre motioner lämnades in av fullmäktiges ledamöter.

- Kerstin Brunnberg (S) och Karin Engdahl (S) om kompetensutveckling och ökad attraktionskraft för regionen genom möten i Västra Götaland.

- Janette Olsson (S) om socialmedicinska mottagningar.

- Eva Olofsson (V) med flera om försök med 30 timmars arbetsvecka.

 

13. Anmälningsärenden

 

14. Valärenden

  • Arvodesberedningen – vakant ersättarplats för Miljöpartiet
  • Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Program
13 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016