Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om avskaffad patientavgift för äldre patienter, 85

Teckenspråkstolkad 11 oktober 2016 Regionfullmäktige

11. Avgiftsfrihet väntas för personer över 85 år

Johanna Johansson med flera (SD) har i en motion föreslagit att personer över 85 år ska slippa avgift vid läkarbesök, sjukvårdande behandling och provtagning i den öppna hälso- och sjukvården.

Det pågår ett nationellt arbete där riksdagen förväntas fatta beslut om avgiftsfrihet för den här gruppen från och med 1 januari 2017. Vidare pågår det i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ett omställningsarbete som förväntas bidra till att äldres vårdbehov tillgodoses bättre.

Regionfullmäktige föreslår att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag

 13:13

Program
12 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016