Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Principer för finansiering av kärnsystem inom programmet 3R

Regionfullmäktige 29 november 2016

5.   Principer antagna för finansiering av kärnsystem inom programmet 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö

Regionfullmäktige fastställde principerna för hur det så kallade kärnsystemet inom programmet 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm) ska finansieras.

3RFvm är ett utvecklingsarbete som bedrivs gemensamt av  Västra Götalandsregionen (VGR), Stockholms läns landsting och  Region Skåne. Arbetet ska bland annat leda till enklare och säkrare informationsutbyte mellan vården och invånarna och mellan vårdens olika verksamheter. En viktig del i arbetet är upphandling av ett så kallat kärnsystem.

Av de nu beslutade principerna framgår hur ansvaret för kostnaderna i programmets olika faser fördelas mellan respektive förvaltning och VGR centralt.

Efter ett tilläggsyrkande från Martin Andreasson (M) gav regionfullmäktige även regionstyrelsen i uppdrag att komplettera arbetet med programmet på tre punkter. Bland annat ska regionstyrelsen utse en politisk styrgrupp som löpande ska följa arbetet.

 Beslut: enligt förslag och i enlighet med justerat tilläggsyrkande.

Program
12 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Regionfullmäktige 29 november 2016