Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Två motioner från Kjell Nordström (S)

Regionfullmäktige 29 november 2016

19.  Motion om ett utredningsorgan inom Västra Götalandsregionen avslogs

Ett utredningssystem likt det som finns på den statliga nivån behövs inte inom Västra Götalandsregionen anser regionfullmäktige, som avslog en motion från Kjell Nordström (S). 
Det statliga systemet innebär att särskilda kommittéer som är utsedda av regeringen lämnar betänkanden eller utredningar som sedan efter remiss ligger till grund för förslag till riksdagen.
Regionstyrelsen har i sin beredning av ärendet pekat på att varje enskild nämnd inom Västra Götalandsregionen redan idag kan bestämma på vilket sätt en fråga ska utredas.

Beslut: enligt förslag

 16:25

20. Motion om utredningstjänst för regionfullmäktiges ledamöter avslogs

Västra Götalandsregionen bör inte inrätta en utredningstjänst likt den som riksdagens ledamöter har tillgång till. Det anser regionfullmäktige och avslog en motion från Kjell Nordström (S).

Riksdagens utredningstjänst gör främst utredningar på uppdrag av riksdagens ledamöter och partier. En anledning är att inte bara regeringspartierna ska kunna få utredningshjälp.

I Västra Götalandsregionen har alla partier som är representerade i regionfullmäktige samma tillgång till befintliga data och kunskap. Utredningar i övrigt görs utifrån politiska fattade beslut. Att inrätta en utredningstjänst där varje  enskild fullmäktigeledamot har rätt att begära utredningar riskerar att överbelasta förvaltningsorganisationen och göra den ineffektiv, anser regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

 16:26

Program
23 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Regionfullmäktige 29 november 2016