Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärende 10-11

Regionfullmäktige 29 november 2016

10. Riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista

Tandvårdsstyrelsen har uppdraget att varje år fastställa förändringar i Folktandvårdens prislista. Som grund för beslutet inför 2017 fanns ett förslag till riktlinjer som regionfullmäktige fastställde.

Riktlinjerna innebär bland annat att tandvårdsstyrelsens beslut om prislista ska främja en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. 

Beslut: enligt förslag

 15.18

11. Mark på fastigheten Borås  Solhem 1 får säljas

Regionfullmäktige godkände att en del av fastigheten Borås Solhem 1 i Borås styckas av och säljs. Det köpande företaget planerar att bygga flerbostadshus på marken.

På fastigheten bedriver Västra Götalandsregionen flera verksamheter, bland annat administration, rehabilitering och psykiatrimottagning. Nordöst om byggnaderna på fastigheten ligger att område på 11 800 kvadratmeter som består av förvuxen parkmark och parkeringsplatser. Flera fastighetsexploatörer har visat intresse för marken, och en budgivning har genomförts. Det vinnande budet slutade på drygt 43 miljoner kronor, men  den exakta köpesumman kan fastställas först efter att ny detaljplan är klar. Köpekontraktet som upprättats förutsätter också att avstyckningen av marken godkänns.

Beslut: enligt förslag

 15.28

Program
15 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Regionfullmäktige 29 november 2016