Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om en regional strategi för SRHR

Regionfullmäktige 29 november 2016

17. Regional strategi ska tas fram kring sexuell och reproduktiv hälsa

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska ta fram en regional strategi för Västra Götalandsregionens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR).  Regionfullmäktige biföll därmed en motion i ämnet från Karin Engdahl med flera (S).

Motionärerna anser att det finns en brist på kunskap inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller hur sex och reproduktion påverkar det allmänna hälsotillståndet. 

Samtliga remissinstanser står bakom förslagen i motionen - kommittén för mänskliga rättigheter, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, styrelsen för beställd primärvård, folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Att arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa blir ett eget ämnesområde i Västra Götalandsregionen med en gemensam strategi kommer att effektivisera arbetet och bidra till ökad geografisk jämlikhet. Det stämmer också väl överens med de riktlinjer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ger. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får uppdraget att samordnar arbetet med att ta fram strategin.

Beslut: enligt förslag

Program
21 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Regionfullmäktige 29 november 2016