Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige

7. Avgift vid behandling på Skandionkliniken (10:46)

Regionfullmäktige antog Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala.

Kliniken drivs gemensamt av de landsting och regioner som har universitetssjukhus. På kliniken bedrivs protonterapi som är en effektivare och skonsammare cancerbehandling än traditionell strålning.

Behandlingarna ges i öppen vård och därmed krävs tillgång till patienthotell. Kliniken har konstaterat att både patienter och anhöriga betalar olika avgifter, utifrån hemlandstingets regelverk. För att harmonisera avgiften för patienter har SKL rekommenderat en avgift om max 100 kronor per dygn vilket omfattar patienthotell, kost och eventuell hemresa under helgerna.

Rekommendationen omfattar inte den vanliga patientavgiften för läkarbesök eller sjukvårdande behandling som ska tas ut enligt hemlandstingets patientavgiftsregler.

Beslut: enligt förslag

Program
8 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige