Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Håkan Linnarsson (S) om målbild för hälso- och sjukvården 2035

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige

11. Motion om målbild för hälso- och sjukvården 2035 (11:36)

Håkan Linnarsson (S) har i en motion från februari 2016 föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt regionstyrelsen att utarbeta ett förslag till målbild för hälso- och sjukvård 2035.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att strategin för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen möter de behov som motionen beskriver och pekar ut en riktning för framtida utveckling i linje med motionens förslag.

Beslut: enligt förslag

Program
12 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige