Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 15-18

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige

15. Anmälan om inkomna motioner (13:34)

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning:

  • Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja anslaget till projektet jämställda löner
  • Lena Hult och Karin Engdahl (S) om inrättande av ett regionalt barnrättsforum
  • Alex Bergström och Håkan Linnarsson (S) om litteraturläsning som komplement

16. Valärenden (13:36)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

17. Anmälningsärende (13:37)

 Punkten utgår då det ej inkommit några anmälningsärenden.

 Sammanträdet avslutades (13:40)

Program
18 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige