Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Kerstin Brunnström (S) om att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregion

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige

13. Motion om att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen (11:39)

Kerstin Brunnström (S) har i en motion från februari 2015 föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta fram en plan för införande av värdebaserad vård i hela regionen.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad eftersom det pågår ett arbete i enlighet med motionens intentioner: inriktningen för det fortsatta arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården och styrprincipen ”vård som skapar värde”.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Program
14 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige