Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Janette Olsson (S) om socialmedicinska mottagningar

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige

14. Integrerade mottagningar för missbruks- och beroendevård ska utredas (13:24)

Integrerade mottagningar tillsammans med kommunerna är ett av de sätt som Västra Götalandsregionen vill förbättra missbruks- och beroendevården. En utredning om sådana mottagningar ingår i ett regionuppdrag som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om i mars i år. Regionfullmäktige beslutar därför att bifalla motionen från Janette Olsson (S).

Janette Olsson vill i motionen från oktober utreda förutsättningarna att skapa socialmedicinska mottagningar i samtliga kommuner i regionen. En socialmedicinsk mottagning är en integrerad verksamhet mellan region och kommun för att tillsammans erbjuda beroendevård. Den som behöver hjälp får genom mottagningen en enda väg in till ett samlat utbud av olika typer av stöd.

Samtliga remissinstanser har ställt sig bakom motionens förslag.

Beslut: enligt förslag

Program
17 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Teckenspråkstolkad 16 maj 2017 Regionfullmäktige