Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige

Inledande formalia (09:56)

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige