Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Nytt reglemente för revisorskollegiet

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för revisorskollegiet. 

Revisorskollegiet har mot bakgrund av att samtliga övriga reglementen setts över för nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen, lämnat förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet. Reglementet följer strukturen för övriga reglementen och beskrivningen av revisorskollegiets uppdrag har förenklats och förtydligats.

Beslut: enligt förslag

Reglemente

Program
12 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige