NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om tillgängligheten till BUP

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige

Interpellation av Susanne Larsson (S) om tillgängligheten till BUP

Socialdemokraterna Interpellation Susanne Larsson BUP

Program
6 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige