Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund 1-6

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige

Frågestund (10:00)

Fråga från Jan Alexandersson (V) om vem som får lägga anbud och varför. Frågan ställd till västra hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande Nicklas Attefjord (MP).

Fråga från Eva Olofsson (V): Blir det något vårdval för barnmorske-mottagningarna? Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).

Fråga från Egon Frid (V) om inköpsorganisationen. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).

Fråga från Håkan Linnarsson (S) om SU:s ekonomi. Frågan är ställd till SU:s ordförande Johnny Bröndt (M).

Fråga från Michael Melby (S) om lika villkor för Närhälsan i upphandlingar. Frågan ställd till västra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Nicklas Attefjord (MP).

Fråga från Lena Malm (S) om rabatt till arbetslösa. Frågan ställd till kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP).

Fråga från Eva Olofsson (V) om inhyrda sjuksköterskor. Frågan är ställd till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M).

Fråga från Egon Frid (V) om Vara resecentrum. Frågan är ställd till Västtrafiks ordförande Lars Holmin (M).

Fråga från Håkan Lösnitz (SD) om kostnadskompensation för RMR-14. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).

Fråga från Caroline Nordengrip (SD) om efterfrågan på vård efter sexuellt våld. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Fråga från Carina Örgård (V) om köerna till transvården. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdensstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).

Fråga från Helén Eliasson (S) om behovet av vårdpersonal. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Frågestund Eva Olofsson Jan Alexandersson Egon Frid Håkan Linnarsson Lena Malm Michael Melby

Program
4 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige