Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Nytt reglemente för krisledningsnämnden

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige fastställer ett nytt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet har anpassats till gällande lagstiftning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Regionstyrelsen ansvarar för Västra Götalandsregionens övergripande samordning av den utbildning och övning som behövs för att förtroendevalda och anställd personal ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

Regionstyrelsens presidium bör leda krisledningsnämnden som ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare. För att säkerställa att krisledningsnämnden kan träda i kraft även om ordförande eller vice ordförande är förhindrad kan nämnden sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan därefter fatta beslut om att nämnden träder i funktion.

Beslut: enligt förslag

Reglemente

Program
11 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige