Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sverigeförhandlingen - höghastighetståg

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige

9. Sverigeförhandlingen - höghastighetståg mellan Jönköping och Göteborg

Sverigeförhandlingens övergripande syfte är att bygga ut ett mer effektivt järnvägsnät och på så sätt skapa större arbetsmarknader, hållbart resande och incitament för ökat bostadsbyggande.

Västra Götalandsregionen (VGR), Borås stad och Sverigeförhandlingen har tagit fram ramavtal tre som är höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Dessutom har VGR, Göteborgs stad och Sverigeförhandlingen tagit fram förslag till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg inom samma ram.

Regionfullmäktige godkänner ramavtal tre – höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och godkänner förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra intentionerna i avtalet och överenskommelsen.

Beslut: enligt förslag

Reservation från SD

Kollektivtrafik

Program
8 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige