Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om pneumokockvaccinering av riskgrupper

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige

16. Invänta regeringens beslut - motion om pneumokockvaccination är besvarad

Svår pneumokockinfektion är exempelvis influensa och lunginflammation. Heikki Klaavuniemi (SD) föreslog i en motion från januari 2017 att regionfullmäktige ger berörd instans i uppdrag att utreda vad det hade kostat erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper, samt att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR ) ska erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper.

I april 2016 lämnade Folkhälsomyndigheten ett förslag till regeringen om att pneumokockvaccination för riskgrupper ska införas i det nationella vaccinationsprogrammet.

VGR bör invänta regeringens beslut i frågan, med tanke på att kunskapsläget är svårtolkat, och att ett nationellt beslut innebär förbättrade möjligheter för såväl gemensamt genomförande som uppföljning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi

Program
16 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige