NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om utvärdering av den politiska organisationen

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige

Rolf Solli från Högsolan Borås ger Information om utvärdering av den politiska organisationen, på tjugo år har kostnaderna nästan fördubblats

Information

Program
9 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige