Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 28 maj 2019 på Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Klockan 09.30 - Sammanträdet startar

Klockan 13.00 - Information

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om fotvård för patienter med diabetes

Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om Västra Götalandsregionens förmåga att ta emot IS-terrorister

Interpellation av Eva Olofsson (V) om läget på sjukhusen inför årets sommar

Interpellation av Carina Örgård (V) om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet

Interpellation av Jan Alexandersson (V) om ungdomarna i Gullspång

Interpellation av Marjan Garmroudi (V) om ambulanssjukvården i Södra Älvsborg

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om kostnadsökning av linbanan över älven

Koncernens uppföljningsrapport mars 2019, Västra Götalandsregionen

Förslag till samordning av Västarvet och Kultur i Väst

Revidering av policy för styrning

Justering och uppdatering av bolagsdokument Transitio AB

Ägarbidrag 2019 Svensk Luftambulans

Köp av fastigheten Hornugglan 3 Mölndals kommun

Bestämmelser om omställningsstöd och pension, OPF-KL18, för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

Överlämnande av allmänna handlingar

Avgiftsfritt läkarintyg till Arbetsförmedlingen för de som har aktivitetsstöd utvecklingsersättning och etableringsersättning

Motion av Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S) om regionens ansvar för jämlik primärvård i hela Västra Götaland

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden

- Valberedningens förslag till beslut

Information kl. 13.00

A. Utdelning av miljöstipendier och mänskliga rättigheters stipendium

B. Presentation av Västsvenska SOM-undersökningen

C. Patientnämndernas årsredovisning 2018

D. Revisionens ramplanering

Mer information kring handlingarna finner du här!

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion

Program
1 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige