NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om Västra Götalandsregionens förmåga att ta emot IS-terrorister

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om Västra Götalandsregionens förmåga att ta emot IS-terrorister

Interpellation Heikki Klaavuniemi flykting

Program
6 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige