NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om ungdomarna i Gullspång

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Jan Alexandersson (V) om ungdomarna i Gullspång

Vänsterpartiet Interpellation Ungdom Jan Alexandersson

Program
9 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige