NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Forts. Interpellation om ungdomarna i Gullspång

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Jan Alexandersson (V) om ungdomarna i Gullspång

Vänsterpartiet Interpellation Jan Alexandersson

Program
20 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige