NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om kostnadsökning av linbanan över älven

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om kostnadsökning av linbanan över älven

Sverigedemokraterna Interpellation Håkan Lösnitz

Program
22 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige