NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om läget på sjukhusen inför årets sommar

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Eva Olofsson (V) om läget på sjukhusen inför årets sommar

Vänsterpartiet Interpellation Eva Olofsson Personal

Program
7 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Teckenspråkstolkad 28 maj 2019 Regionfullmäktige