NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om att införa avgifter för personliga hjälpmedel

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Eva Olofsson (V) om att införa avgifter för personliga

hjälpmedel.

Vänsterpartiet Interpellation Eva Olofsson

Program
9 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige