Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av patientavgift avseende födelsekontrollerande verksamhet

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige

Enligt patientavgiftshandboken ska kvinnor i Västra Götalandsregionen (VGR) få pessar och en förpackning spermiedödande medel gratis. När detta beslut fattades fanns en enda pessartyp, och spermiedödande medel var tillgängligt på marknaden.

Pessar är en preventivmetod med låg effektivitet i att förebygga oönskad graviditet och en HTA-rapport har visat att ingen pessartyp har tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att möjliggöra en bedömning av den graviditetsförebyggande effekten.

VGR rekommenderas därför sluta subventionera pessar, ett preventivmedel utan vetenskaplig dokumentation och med låg effektivitet. Bakom rekommendationen står Regionalt programområde Kvinnosjukdomar och förlossning, Terapigrupp gynekologi, Chefssamrådet för kvinnosjukvård och Program- och prioriteringsrådet.

Utöver frågan om pessar behöver även vissa justeringar göras gällande spiral och spermiedödande medel. Spermiedödande medel finns inte längre på marknaden och bör därför utgå ur texten om patientavgift. Avgiftsfriheten för spiral gäller kopparspiral och inte hormonspiral. Det bör därför förtydligas att det är kopparspiral som avses.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Subvention av pessar upphör i VGR.

Spermiedödande medel utgår ur texten om patientavgift.

Det tydliggörs att avgiftsfrihet för spiral enbart omfattar kopparspiral.

Beslut: enligt förslag

Vård

Program
15 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige