Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om språkbruk och diskriminering i hälso- och sjukvården

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige

10. Interpellation av Can Altintasli (V) om språkbruk och diskriminering i hälso- och sjukvården (16:09)

11. Interpellation av Can Altintasli (V) om sårbarhet och förankring hos personalen vid digitalisering (16:19)

Bordlades

12. Interpellation av Ulla Carlson (V) om den omöjliga avvägningen mellan tillgänglighet och färre anställda (16:20)

Bordlades

Vänsterpartiet Interpellation Can Altintasli

Program
24 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige