Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av Klimatväxlingsprogram

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige

I miljöplan 2017–2020 fastställs att Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara fossiloberoende 2020 genom att minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent jämfört med 2006. VGR:s program för klimatväxling infördes 2016 med syftet att växla upp den interna omställningen till fossiloberoende samt tydligare styra mot ett hållbart resande i tjänsten.

För att stärka den styrande effekten av klimatväxlingsprogrammet höjs avgiften på kortdistansflyg mellan Västra Götaland samt Stockholm, Köpenhamn och Oslo till 1000 kronor per enkelresa. I övrigt behålls de nuvarande klimatväxlingsavgifterna. Klimatväxlingsmedlen fokuseras fortsättningsvis till åtgärder för att ställa om organisationen till fossiloberoende, samt främja ett hållbart resande bland medarbetarna.

Regionfullmäktige godkänner förslag på reviderat klimatväxlingsprogrammed tillhörande klimatavgifter. Det reviderade klimatväxlingsprogrammet träder i kraft den 1 januari 2020. Klimatväxlingsavgifterna ska ses över vartannat år med bedömning om eventuell justering. Beslut om justeringar av klimatväxlingsprogrammet kommer i fortsättningen fastställas av regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

Miljö

Program
11 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige