Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

19. Motion om en utökad mammografiscreening i VGR

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022

19. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om en utökad mammografiscreening i Västra Götalandsregionen (klockan 14:48)

Håkan Lösnitz (SD), Magnus Harjapää (SD), Krista Femrell (SD), Rose-Marie Antonsson (SD), Inga-Maj Krüger (SD) och Yvonne Stafrén (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att införa kostnadsfri mammografiscreening även för gruppen kvinnor 75–80 år.

I dag erbjuds kvinnor i åldern 40-74 år mammografiscreening. Socialstyrelsen har nyligen genomfört en utvärdering av programmet för mammografiscreening och har påbörjat arbetet med att uppdatera rekommendationerna för bröstcancerscreening. I avvaktan på detta beslutar regionfullmäktige att avslå motionen.

Beslut: Enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Mammografi

Program
11 av 18
Publicerad
tisdag 29 november 2022

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022