Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

23. Motion om att inrätta en mobil hörselteststation

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022

23. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) med flera om att inrätta en mobil hörselteststation

Johan Sösaeter Johansson, Frej Dristig och Rose-Marie Antonsson, samtliga från Sverigedemokraterna, föreslår att Västra Götalandsregionen utreder vad det till en början skulle kosta att inrätta en mobil hörselteststation. Syftet med stationen ska vara att erbjuda hörseltester på särskilda boenden, för personer med hemsjukvård, på trygghetsboenden och andra relevanta verksamheter där man kan komma i kontakt med äldre. Detta eftersom det enligt motionen finns ett tydligt samband mellan nedsatt hörsel och ökad risk för bland annat demens och sämre livsvillkor. Efter att detta är utrett föreslår motionärerna att hörselstationen införs.

Under hösten 2022 startar hörselverksamheten inom Habilitering & Hälsa ett pilotprojekt för att utföra hörselscreening på personer i äldreboende och inom hemsjukvården.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad eftersom projektet behöver genomföras och utvärderas först.

Beslut: Enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Hörselvård Johan Sösaeter Johansson

Program
15 av 18
Publicerad
tisdag 29 november 2022

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022