Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1. Inledning

Regionfullmäktige 17-18 juni 2024

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan om nyvalda i regionfullmäktige (klockan 09:34)

Länsstyrelsen har utsett följande nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige:

Ledamöter: Peder Danesved (L), Ulricehamn; Mohamad Rezkar (S), Vara.

Ersättare: Marita Karlsson (L), Svenljunga; Pierre Rydén (S), Hjo; Pia Karlsson (L), Göteborg; Nina Andersson (C), Uddevalla.

Beslut:

Regionfullmäktige noterar informationen

Frågestund (inga frågor har kommit in till dagens möte) (klockan 09:35)

Regionfullmäktige noterar informationen

Göteborg Frågestund Val Avsägelser Nyvalda Peder Danesved Regionfullmäktige

Program
1 av 19
Publicerad
måndag 17 juni 2024

Regionfullmäktige 17-18 juni 2024