Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Budget - beslut

Regionfullmäktige 17-18 juni 2024

Regionfullmäktige fastställde RödGrön Lednings (S, V, MP) förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen. Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och fokusområden till Västra Götalandsregionens verksamheter.

Västra Götalandsregionen befinner sig fortfarande i en svår period, men minskade kostnader för pensioner och en avtagande inflation frigör medel från moderförvaltningen till förmån för främst hälso- och sjukvården.

Stora delar av budgeten handlar om att förstärka hälso- och sjukvården i grunden med 3 miljarder kronor mer än 2024. Där ingår bland annat följande satsningar:

Förlossningsvården får 25 miljoner kronor i fortsatt förstärkning, samt ytterligare 20 miljoner kronor för sammanhållen vårdkedja för födande i särskilt behov av stöd.

Smärtvården förstärks med 45 miljoner kronor.

Beroendevården får 30 miljoner kronor för 2025, sedan ytterligare 15 miljoner kronor för 2026 respektive 2027.

Den specialiserade vården tillskjuts 1 280 miljoner kronor i en generell anslagshöjning.

Hälso- och sjukvården tillskjuts 560 miljoner kronor för kompensation av demografiska behov.

Regionbidraget inom regional utveckling, kollektivtrafik och kultur ökar med sammanlagt 221 miljoner kronor.

Budgeten innehåller fortsatt krav på tydligare styrning och minskad administration och fortsatt fokus på långsiktighet och flerårsplanering.

Skattesatsen på 11,48 kronor är oförändrad.

För 2025 beräknas ett överskott på drygt 1 miljard kronor, totalt cirka 8 miljarder kronor för planperioden 2025 - 2027.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Budget

Program
18 av 19
Publicerad
tisdag 18 juni 2024

Regionfullmäktige 17-18 juni 2024