Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Västsvenska paketet avtal om genomförande av block 1

Regionfullmäktige 21 juni 2011

Ytterligare 45 miljoner till Västsvenska paketet

Stora satsningar på infrastrukturen i Göteborg och Västra Götaland kommer att genomföras de närmaste åren genom miljardsatsningarna i det så kallade Västsvenska paketet. Satsningarna beräknas ge effekter både för Göteborg, hela Västra Götaland och även för Sverige som helhet. Nya beräkningar av kostnaderna för Västlänken gör att de totala kostnaderna stigit med 4 miljarder kronor till 34 miljarder. Även Västra Götalandsregionens andel av kostnaderna stiger därmed.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till tilläggsavtal för åtgärder som ska genomföras inom det Västsvenska paketet fram till 2013. Därmed ska Västra Götalandsregionen avsätta ytterligare 45 miljoner kronor och att Västra Götalandsregionens bidrag till projektet därmed blir totalt 865 miljoner kronor.

Beslutet avgjordes genom votering. 140 ledamöter röstade för att godkänna tilläggsavtalet. 9 ledamöter röstade för avslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Program
3 av 16
Publicerad
tisdag 21 juni 2011