NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion av Kerstin Keen (FP)

Regionfullmäktige 21 juni 2011

Motion om ”Vit månad” besvarad

Västra Götalandsregionen bör genomföra informationsinsatser för en alkoholfri så kallad ”vit månad” i februari. Det föreslår Kerstin Keen (FP) i en motion till regionfullmäktige. Insatserna ska enligt motionären främja en minskad alkoholkonsumtion i Västra Götaland.

I ett yttrande till regionstyrelsen bedömer folkhälsokommittén att Västra Götalandsregionen i första hand bör satsa på att tillämpa Socialstyrelsens riktlinjer beträffande levnadsvanor och alkoholbruk. Först därefter bör man överväga en eventuell informationsinsats.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad med hänvisning till folkhälsokommitténs yttrande.

Motion

Program
6 av 16
Publicerad
tisdag 21 juni 2011