Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Gunilla Leven (M) 1.

Regionfullmäktige 21 juni 2011

”Vision Västra Götaland – Det goda livet” näringslivsprogram för länet

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ta fram ett näringslivsprogram i samverkan med andra aktörer. Syftet med programmet är att peka på utmaningar och konkreta insatser för näringslivsområdet.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Styrelsen menar att det redan finns program och strategier för att stötta näringslivet i och med visionsdokumentet ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”. Hur visionen ska genomföras finns i strategier och program som är vägledande för Västra Götalandsregionens, kommunernas och andra aktörers arbete för tillväxt och hållbar utveckling i länet.

Tillsammans utgör de regionala tillväxtprogrammen och underliggande program en del i ett redan ett sammanhållet näringslivsprogram av det slag som efterfrågas i motionen. Styrelsen menar vidare att det är viktigt att strategier och program kontinuerligt ses över och anpassas till nya förutsättningar och behov som strukturomvandlingen och globaliseringen medför.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion Gunilla Levén

Program
9 av 16
Publicerad
tisdag 21 juni 2011