Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Birgitta Losman (MP)

Regionfullmäktige 21 juni 2011

Avslag på motion om att avveckla förmånsbilar

I en motion föreslår Birgitta Losman (MP) att systemet med förmånsbilar till politiker och högre tjänstemän ska avvecklas samt att arbetet med fungerande bilpooler för politiker och tjänstemän ska påskyndas. Birgitta Losman vill också att arvodesberedningen och regionstyrelsen inleder ett arbete med att förändra förmånssystemet på det sätt som hon föreslagit i motionen.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till de tre yttrandena från arvodesberedningen, miljönämnden och personalutskottet.

Miljöpartiet deltog inte i beslutet

Motion Miljöpartiet Birgitta Losman

Program
8 av 16
Publicerad
tisdag 21 juni 2011