Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Lars-Erik Hansson

Regionfullmäktige 21 juni 2011

Motion om vetenskaplig studie om hälso- och sjukvårdsstyrning besvarad

Hur har den ökade andelen privat vård påverkat samverkan och styrning av hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen? I en motion till regionfullmäktige har vänsterpartisterna Lars-Erik Hansson, Amanda Åhall och Claes-Göran Borg föreslagit en vetenskaplig studie för att ta reda på detta.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Styrelsen hänvisar i sitt förslag till att liknande arbete som det som motionärerna vill initiera redan pågår.

Beslutet avgjordes genom votering med 81 röster för regionstyrelsen förslag att motionen är besvarad. 66 ledamöter röstade för yrkandet om avslag till motionen. 2 ledamöter deltog ej i rösningen.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkparitet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett yrkade om avslag till motionen.

Motion Lars-Erik Hansson Claes-Göran Borg

Program
7 av 16
Publicerad
tisdag 21 juni 2011