Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 15 maj 2012

Fråga från Cecilia Andersson (C) till Peter Rosholm (S) om personalplanering på SÄS stänger förlossningsverksamheten i sommar. (Frågan bordlades till nästa sammanträde)

Fråga från Karin Greeberg (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om regionstyrelsens uttag av medel från hälso- och sjukvårdsnämnd.

Fråga från Linnéa Hutmark (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om beslut har fattats om förflyttning av Folktandvårdens kansli i Skövde till Göteborg.

Fråga från Birgitta Kullvén (SD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om tillgängligheten och öppettiderna på ungdomsmottagningarna.

Fråga från Birgitta Kullvén (SD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om det finns någon handlingsplan för hur man ska hantera problematiken om hedersrelaterat våld.

Fråga från Patrik Ehn (SD) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson om regiondirektörens mångmiljonavtal.

Fråga från Jonas Andersson (FP) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om regional satsning på patientsäkerhet.

Fråga från Mariella Olsson (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om hälso- och sjukvårdsnämndernas eventuella uppdrag att skapa ekonomiska överskott.

Fråga från Daniel Andersson (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om förändringar av utbudet vid lokalsjukhusen.

Sverigedemokraterna Göteborg Folkpartiet Frågestund Jonas Andersson Centerpartiet Daniel Andersson Mariella Olsson Hedersrelaterat våld Cecilia Andersson Patrik Ehn Gert-Inge Andersson Birgitta Kullvén

Program
3 av 11
Publicerad
måndag 14 maj 2012