NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Miljöredovisning 2011

Regionfullmäktige 15 maj 2012

Miljöredovisning 2011

Västra Götalandsregionens miljöredovisning för 2011 är klar. Rapporten visar att regionens verksamheter gjort flera förbättringar det gångna året men samtidigt att resultaten kan förbättras ytterligare inom flera områden.

Under förra året antog regionfullmäktige ett miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionens egna verksamheter för 2011-2013. Sju målområden ska göra Västra Götalandsregionen till en föregångare i miljöarbetet när det gäller minskad klimatpåverkan, giftfri miljö och resurseffektivitet. Miljöredovisningen 2011 är en uppföljning och resultaten av verksamheternas arbete med det miljöpolitiska programmet.

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen om miljöredovisningen. Fullmäktige beslutade även att ge regionstyrelsen i uppdrag att öka takten så att 95 procent av årsarbetarna omfattas av miljöledningssystemert senast vid utgången av 2013.

Miljöredovisningen

Program
6 av 11
Publicerad
måndag 14 maj 2012