Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förtydliganden av vissa patientavgifter mm. och Motion om medarbetarundersökning

Regionfullmäktige 15 maj 2012

Beslut om patientavgift för läkarbesök hos specialist

Regionfullmäktige behandlade vid sitt senaste sammanträde högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård samt översyn av vissa patientavgifter inom Västra Götalandsregionen. En av punkterna i beslutsförslaget återremitterades för förtydligande; ”Patientavgiften vid läkarbesök hos specialist i allmänmedicin och sjukvårdande behandling inom övrig primärvård ska vara oförändrade.”

Beslutstexten har nu behandlats av hälso- och sjukvårdsutskottet och regionstyrelsen där politikerna har fått ett förtydligande av beslutets betydelse.

Regionfullmäktige beslutade att patientavgiften vid läkarbesök hos specialist i allmänmedicin och sjukvårdande behandling inom övrig primärvård ska vara oförändrade.

Regiongemensam medarbetarenkät

Alla medarbetare inom Västra Götalandsregionen ska ges möjlighet att medverka i en regionövergripande medarbetarenkät, det föreslår Gunilla Levén (M) i en motion. Regionfullmäktige biföll motionen och regionstyrelsen fick i uppdrag att utforma en enkät som kan genomföras under 2013.

Motion

Program
7 av 11
Publicerad
måndag 14 maj 2012