Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner och Valärenden (utdelas vid mötet) samt avslutande ord av radions Ro

Regionfullmäktige 15 maj 2012

14.13 Inkomna motioner registreras

Motion av Daniel Rondslätt (SD) om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg.

Motion av Dan Hovskär (KD) om miljöforum för ungdomar.

Motion av Magnus Palmlöf (M) om återvinning som nytt styrkeområde i Västra Götalandsregionen

14.15 Regionfullmäktiges sammanträde avslutas

Nästa gång fullmäktige sammanträder blir måndagen den 11 juni. Observera att det då är frågan om ett tvådagars-sammanträde.

Program
11 av 11
Publicerad
måndag 14 maj 2012