Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden och förslag till ändring av arvoden för regionsty

Regionfullmäktige 15 maj 2012

Reviderad tidningslista för fullmäktigeannonser

Enligt kommunallagen ska regionfullmäktiges sammanträden annonseras i media. I juni 2011 beslutade regionfullmäktige att revidera listan med de tidningar där annonseringen ska ske.

Regionfullmäktige beslutade att anta regionstyrelsens reviderade förslag och annonsera inför fullmäktiges sammanträden i sammanlagt 21 tidningar i Västra Götaland. Annonseringen ska nå minst 60 procent av hushållen i respektive kommun. För att uppfylla kraven behöver tidningen komma ut minst en dag i veckan och vara av dagstidningskaraktär. Regionfullmäktige har tidigare fattat beslut om annonseringen i början av varje mandatperiod.

Komplett lista över vilka tidningar i vilka tidningar som annonsering ska ske.

Arvodet till ersättare i regionstyrelsen höjs

Ersättarna i regionstyrelsen har fått utökade arbetsuppgifter och arvodesberedningen har därför föreslagit att regionfullmäktige beslutar att höja ersättarnas arvode från dagens 15 procent av heltid till 20 procent. Regionfullmäktige beslutade att anta arvodesberedningens förslag och höja arvodet för ersättarna i regionstyrelsen.

Program
5 av 11
Publicerad
måndag 14 maj 2012