Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motionsbalansen

Regionfullmäktige 27 november 2012

13.19 Redovisning av motionsbalansen

(Ärende 10) Enligt kommunallagen ska alla motioner som inte beretts klart inom ett år anmälas till regionfullmäktige i en så kallad motionsbalans. I årets motionsbalans finns 40 motioner av dessa har 29 lämnats in sedan förra årets balansredovisning. Enligt ett beslut i fullmäktige ska också bifallna motioner redovisas. Elva motioner har bifallits sedan juni 2011.

Regionfullmäktige beslutade att lägga motionsbalansen och redovisningen av bifallna handlingar till handlingarna.

Program
11 av 19
Publicerad
tisdag 27 november 2012