NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inlämnade motioner

Regionfullmäktige 27 november 2012

(Ärende 17) Regionfullmäktiges ledamöter lämnade under sammanträdet in 11 motioner för beredning av regionstyrelsen.

Kurt Karlsson (SD) om etiska regler för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen.

Conny Brännberg (KD) om biogaståg på Kinnekullebanan.

Conny Brännberg (KD) om vård i livets slutskede – satsa på pallitativa vårdenheter.

Heikki Klaavuniemi (SD) om kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Marit Hesse, Kristina Holmgren och Ingrid Jarlsson (M) om instiftande av Västra Götalandsregionens årliga hälsopris samt stipendium.

Johan Fält och Anders G Högmark (M) om självtestning vid blodförtunnande behandling.

Arne Lernhag (M) om digitala kallelser.

Gunilla Levén (M) om fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården.

Gunilla Levén och Marit Hesse (M) om hälsocheck till regionens anställda.

Linn Brandström (M) om ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen.

Anders Fasth (KD) om ökade insatser mot ungdomsarbetslösheten.

Inkomna motioner

Program
17 av 19
Publicerad
tisdag 27 november 2012