Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fortsättning av interpellationsdebatt

Regionfullmäktige 27 november 2012

Interpellationsdebatt

Interpellationsdebatten avbröts i samband med lunchen och lades då sist på dagordningen. Tre interpellationer kvarstår:

Monica Selin (KD) om färre vårdplatser inom psykiatrin. Interpellationen besvaras av Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S). IP-svar

Helena Holmberg (FP) om dialogen mellan regionen och kommunerna gällande utformningen av kollektivtrafiken i Västra Götaland IP-svar

Kristina Jonäng (C) om att halvera energiförbrukningen i de egna fastigheterna fram till år 2030 IP-svar

Interpellation Kollektivtrafik Helén Eliasson psykiatrin Kristina Jonäng Monica Selin Helena Holmberg

Program
19 av 19
Publicerad
tisdag 27 november 2012