Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om vaccination mot Hepatit B

Regionfullmäktige 27 november 2012

Ingen generell barnvaccination mot Hepatit B

(Ärende 15) Magnus Berntsson (KD) föreslår i en motion att regionstyrelsen utreder vad det kostar att låta vaccination mot Hepatit B ingå i det ordinarie vaccinationsprogrammet för barn samt att utreda om Västra Götalandsregionen kan erbjuda vaccination mot Hepatit B ifall föräldrarna själva betalar i väntan på att det ingår i det ordinarie programmet.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen i väntan på en nationell utredning och beslut om Hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Även när det gäller förslaget att erbjuda vaccination mot ersättning beslutade fullmäktige om avslag och hänvisar till att Västra Götalandsregionens vaccinationsprogram för barn inte tidigare varit beroende av föräldrarnas betalningsförmåga.

Motion Barn Magnus Berntsson Kristdemokraterna

Program
15 av 19
Publicerad
tisdag 27 november 2012