Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om vårdcentral för multihandikappade

Regionfullmäktige 27 november 2012

16.10 Förslag om vårdcentral för patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar ska utredas

(Ärende 14) Karin Greenberg (C) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda vilka patientgrupper som har behov av särskild kompetens i bemötandet och hur vårdcentraler stimuleras att rikta sig till dessa grupper.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. I och med vårdvalet har det visat sig att behoven av primärvård hos patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar inte kan tillgodoses på alla vårdcentraler. Det fortsatta arbetet, att utveckla vårdcentraler för patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar ska ske i samråd med Rådet för funktionshindersfrågor.

Motion Primärvård Vårdcentral Karin Greenberg Gelotte Centerpartiet

Program
14 av 19
Publicerad
tisdag 27 november 2012